Vladimír Mikolášik

Vladimír Mikolášik je evidovaný(á) ako súčasný alebo bývalý zamestnanec v štátnej správe Slovenskej republiky. Toto je verejný profil zamestnanca a názory občanov na jeho prácu. (id: 3503)


Celkové hodnotenie: 2 ★★☆☆☆ [v procese hodnotenia]

Korupcia: 2 €€€€€  (koeficient rizika korupcie) [v procese hodnotenia]

 Podaj anonym na: Vladimír Mikolášik !


Zamestnávateľ: Daňový úrad Žilina II

Pracovné zaradenie: zamestnanec v daňovej správe

Mesačný príjem: ??? EUR


Zamestnanie / kariéria:


Politické zameranie / činnosť:

Príslušnosť k politickej strane:

Člen Komunistickej strany (KSČ) do roku 1989: áno/nie - preverujeme

Blízke obchodné spoločnosti:

Vzdelanie

Názov školy:

Blízke osoby

Meno a priezvisko: